Základné požiadavky na audítora a osobnostné charakteristiky audítora

Audítor musí mať prípravu: formálnu (pravidelne aktualizovanú), praktickú

Kvalifikačné kritéria a požiadavky na audítora

 • vzdelanie (dokladované)
 • výcvik (kurzy, školenia)
 • skúsenosti (účasť na auditoch)
 • osobné vlastnosti (charakter)
 • riadiace schopnosti (jednanie, vystupovanie pri audite)
 • udržiavanie kvalifikácie (doškoľovanie, znalosť noriem a pod.)

Charakteristika audítora

Teoretické a praktické znalosti, Znalosti v oblasti SMK,, Znalosť používania techniky auditu, Schopnosť komunikovať, Systémové a analytické myslenie, Schopnosť vyjadrovania sa, Kombinačné schopnosti, Organizačné schopnosti, Ekonomické myslenie, Podnikateľské myslenie, Kritický duch, Diplomacia, Zdvorilosť,  Prísnosť, Schopnosť redigovania, Schopnosť byť sám sebou, Schopnosť byť prirodzený, Metodičnosť, Neovplyvniteľnosť, Rešpektovať terminológiu, vedieť dávať presné otázky, Vedieť improvizovať

Audítor má:

 • Pripraviť sa od základu,
 • Dbať na stále chovanie (spolupracovníkov, preverovaných),
 • Vedieť počúvať a rozumieť (jazyk, slovník),
 • Zachovať nestrannosť (posudzovať nezávisle a pravdivo),
 • Nechať prebehnúť dohodnutý program,
 • Všetko zaznamenávať a uchovávať si poznámky,
 • Pri riešení problému overiť, či sa nejedná o falošný problém,
 • Nevyjadrovať sa kriticky k osobám.

Audítor nemá:

 • Zaoberať sa maličkosťami,
 • Byť lenivý, postrádať motiváciu,
 • Byť ovplyvniteľný,
 • Byť veľmi prísny, nepružný,
 • Vyslovovať predčasné závery,
 • Byť ľahkoverný,
 • Nevedieť komunikovať,
 • Byť neprofesionálny,
 • Byť bez organizačných schopností,
 • Byť agresívny,
 • Byť nedbalý.

Zistenia auditu môžu indikovať zhodu alebo nezhodu s kritériami auditu alebo príležitosti na zlepšenie.

Kvalifikačné kritéria a požiadavky na audítora:

 • vzdelanie (dokladované)
 • výcvik (kurzy, školenia)
 • skúsenosti (účasť na auditoch)
 • osobné vlastnosti (charakter)
 • riadiace schopnosti (jednanie, vystupovanie pri audite)
 • udržiavanie kvalifikácie (doškoľovanie, znalosť noriem a pod.)

Charakteristika audítora:

 • Teoretické a praktické znalosti
 • Znalosti v oblasti SMK
 • Znalosť používania techniky auditu
 • Schopnosť komunikovať
 • Systémové a analytické myslenie
 • Schopnosť vyjadrovania sa
 • Kombinačné schopnosti
 • Organizačné schopnosti
 • Ekonomické myslenie
 • Podnikateľské myslenie
 • Kritický duch
 • Diplomacia
 • Zdvorilosť
 • Prísnosť
 • Schopnosť redigovania
 • Schopnosť byť sám sebou
 • Schopnosť byť prirodzený
 • Metodičnosť
 • Neovplyvniteľnosť
 • Rešpektovať terminológiu
 • Vedieť dávať presné otázky
 • Vedieť improvizovať

 

 Počet komentárov: 1 k téme “Základné požiadavky na audítora a osobnostné charakteristiky audítora”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Uveďte základné požiadavky na audítora a osobnostné charakteristiky audítora. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net