Posts Tagged zmesi

Vlastnosti horľavých zmesí pár a plynov so vzduchom C – zmes sa nám vznieti (túto hranicu nazývame dolná hranica vznietenia – DHV) Po bod E bude horieť (horná hranica vznietenia – HHV) D – bod kedy dostávame stechometrickú zmes (najlepší pomer horľaviny a vzduchu – 29,5-70,5) Oblasť B-C – vysoká koncentrácia vzduchu, malá koncentrácia horľaviny, zmes […]

Samovznietenie – plyn Proces okysličovania horľavých látok za určitých podmienok prechádza v horenie. Proces pomalej reakcie okysličovania, ktorá prechádza do prudkej reakcie horenia prechádza za podmienok, v dôsledku ktorých reakcie okysličovania získava možnosť samovoľne sa urýchľovať. Tento proces urýchľovania a okysličovania a jeho prechod v horenie nazývame samovznietenie. Samovznietenie môže byť: reťazové tepelné (väčšinou) T1 […]

Kyslík, ktorý je vo vzduchu sa zúčastňuje horenia, pri ktorom je v plynnom stave. Horľavé látky v čase oxidácie (zlučovania sa s kyslíkom) môžu byť v stave plynnom, tekutom a pevnom. Ak je horľavá látka plyn zložená z jednej plynnej fázy, horenie s kyslíkom nazývame homogénne horenie. Reagujúce látky pri tomto nemajú povrchové rozhranie, zmiešavajú […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net