Posts Tagged zlepšovania

Pojem „trvalé zlepšovanie kvality” sa používa vtedy, keď zlepšovanie kvality napreduje a organizácia aktívne vyhľadáva možnosti zlepšovania a realizuje ich v praxi. Zlepšovanie kvality = nikdy nekončiaci proces. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa všetky útvary a činnosti. Trvalé zlepšovanie sa realizuje v Demingovom PDCA cykle. Deming zobrazil zabezpečenie kvality pri realizácii procesov ako […]

Audity kvality: Audit SMK Audit procesu Audit výrobku

8.1 Všeobecne Organizácia musí naplánovať a zaviesť procesy pre meranie, analyzovanie a zlepšovanie, potrebné pre: prezentáciu zhody produktu s požiadavkami zabezpečenie zhody SMK neustále zlepšovanie účinnosti SMK Tieto procesy musia zahŕňať určenie použiteľných metód vrátane štatistických metód a rozsahu ich používania. Schéma zlepšovania s definovanými vstupmi a výstupmi:

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!