Posts Tagged únava

Wöhlerova krivka Pri posudzovaní únavových vlastností materiálov, súčastí alebo konštrukcií sa používa WK. Udáva závislosť amplitúdy napätia σa na počte cyklov do lomu N. Hodnoty pre jej zostrojenie sa získavajú pri únavových skúškach pri tzv. mäkkom zaťažovaní. Únavové skúšky pri mäkkom zaťažovaní sú historicky najstaršie vykonávajú sa na hydraulických pulzátoroch s riadenou silou výsledky skúšok […]

ÚNAVA – je porušenie materiálu spôsobené časovo premenlivým namáhaním. Pri takto namáhaných materiáloch postupne dochádza k nevratným vnútorným zmenám vo forme plastických (tvarových) deformácií, ktoré po určitom počte zaťažovacích cyklov spôsobujú porušenie materiálov pri napätiach nižších, než je ich medza. Ru – medza úmernosti Rp – medza pružnosti Re – medza klzu Rm – medza […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net