Posts Tagged ukazovatele spoľahlivosti

TOC – (Theory of Constraints – teória obmedzení) je kombináciou filozofie, myšlienok, princípov a nástrojov vymyslených Dr. E.M. Goldrattom, zakladateľom poradenskej siete Avraham Y. Goldratt Institute, autorom niekoľkých bestsellerov preložených do viac ako dvadsiatich jazykov. Kľúčovou myšlienkou TOC je skutočnosť, že v každom systéme sa vyskytuje  minimálne jedno úzke miesto – obmedzenie. Toto obmedzenie bráni systému dosahovať lepšie výsledky. Odstránením obmedzenia […]

Strojárenské výrobky z hľadiska ich funkcie sa delia: prvok – samostatne uvažovaná časť výrobku systém – súhrn niekoľkých vzájomne spätých prvkov určených k plneniu predpísaných funkcií Príklad: Automobil je systém, jeho prvkami sú motor, prevodovka, karoséria, … Prevodovka je systém, jej prvkami sú hriadeľ, ozubené koleso, ložisko, … Spoľahlivosť je obecná vlastnosť výrobku plniť požadované […]

Weibullovo rozdelenie: parameter polohy a parameter tvaru b

1. pravdepodobnosť poruchy F(t) F(t) = 1 – e-λt

Normálne rozdelenie – dvojparametrické rozdelenie, parametre σ, μ σ – parameter šírky parameter polohy μ –  stredná hodnota

Spoľahlivosť – obecná vlastnosť výrobku plniť požadované funkcie počas určitej doby a za stanovených podmienok. Bližšie sa vyjdruje pomocou dielčích vlastností: 1. BEZPORUCHOVOSŤ – je to vlastnosť výrobku plniť požadované funkcie bez poruchy počas určitej doby a za stanovených podmienok. Touto vlastnosťou sa sleduje výskyt a vznik prvých porúch u výrobkov. Náhodná veličina (NV): doba […]

Charakteristiky náhodných veličín (NV), ktoré sa sledujú v obore spoľahlivosti podľa STN 01 01 03: NV môžu byť: doba do poruchy doba medzi poruchami doba opravy doba údržby Náhodné veličiny sa označujú τ (tau). Hodnota NV sa označuje t. τ→t Charakteristiky NV môžu byť: funkčné číselné

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!