Posts Tagged udržovateľnosť

FMEA analýza, Filozofie, stratégie, metódy,… Údržby a metódy TD. pozn. Na skúške vypracujete FMEA-u a navrhnete údržbu a TD na vybrané zariadenie. STIAHNI PREDNÁŠKY TU – zatiaľ nestíham vypracovať, takže tu je všetko, čo máme… sorry:) FMEA – 1 FMEA – 2 Hodnotenie rizika Ťaháčik: Technická diagnostika

Prevádzková spoľahlivosť konštrukcie je značne ovplyvnená systémom údržby a to buď z hľadiska technického alebo ekonomického. Udržovateľnosť je definovaná ako vlastnosť konštrukcie spočívajúca v spôsobilosti predchádzať a zisťovať príčiny vzniku jej porúch a odstraňovať ich následky predpísanou údržbou a opravou. Udržovateľnosť je komplexná vlastnosť zahrňujúca udržovateľnosť a opraviteľnosť. Teda zahrňuje vlastnú údržbu konštrukcie a bezprostredné […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net