Posts Tagged termíny a definície v oblasti kvality

2. Odkazy na normy Nasledujúce odkazy na dokumenty sú nevyhnutné na aplikáciu tohto dokumentu. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného normatívneho dokumentu (vrátane akýchkoľvek doplnkov). ISO 9000:2005 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník 3. termíny a definície Pre použitie tohto dokumentu platia pojmy, termíny a definície uvedené v ISO 9000. Keď sa […]

Kvalita – základné pojmy – miera s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky. KVALITA =  SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK – splnenie požiadaviek zákazníka. Spokojnosť zákazníka – zákazníkom vnímaná úroveň, do akej  sa splnili jeho požiadavky. I keď sa nevyskytujú žiadne reklamácie, ešte to neznamená, že sa dosiahla spokojnosť zákazníkov. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net