Posts Tagged STN ISO/TS 16949:2005

Proces – súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Postup – špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu. Horizontálne procesy – predchádzajú naprieč organizáciou (napr.spracovanie objednávky). Vertikálne procesy – patria k funkčným oblastiam podniku (napr.plánovanie výroby). Individuálne procesy – vykonávajú ich jednotlivý operátori (zváranie, sústruženie). Manažérstvo procesov (ISO TS 16949) – […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net