Posts Tagged SMK

ISO/TS 16949:2005 (TS2) norma (QS 9000 + VDA 6.1) Jednotná technická špecifikácia obsahujúca požiadavky normy ISO9001:2000 doplnené o špecifické, celosvetovo uznávané požiadavky na dodávateľov automobilového priemyslu, Vytvorená pracovnou skupinou ISO TS 176 pre kvalitu a medzinárodnú pracovnú skupinu automobilového priemyslu, Táto technická špecifikácia (TS) zjednocuje existujúce požiadavky automobilového priemyslu na systémy manažérstva kvality, ISO/TS 16949 nie je […]

Organizácia je skupina pracovníkov s usporiadanou zodpovednosťou, právomocou a vzťahmi. Spoločnosť, združenie, firma, podnik, inštitúcia, charita, samostatný obchodník, asociácia alebo ich časti a kombinácie. Usporiadanie je všeobecne príkazové. Organizácia môže byť verejná alebo súkromná. Táto definícia platí iba pri používaní noriem systému manažérstva kvality (3.2.3). V návode ISO/IEC Guide 2 sa termín organizácia definuje odlišne Organizačná štruktúra […]

Meranie – súbor operácií k stanoveniu hodnoty určitej veličiny v daných jednotkách. ISO 9001:2008 vyžaduje, aby všetky procesy zaradené do SMK boli merané. Znamená to ďalšie  nároky na zdroje a tvorbu metodiky meraní.  Meranie výkonnosti procesov zahŕňa aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné  informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net