Posts Tagged samohodnotenie

Ak  má byť samohodnotenie skutočným systémovým meraním,  je potrebné, aby poskytoval kvantifikované dáta. Tie sa týkajú toho, do akej miery plní organizácia kritéria a požiadavky zvoleného modelu. Hodnotenie sa môže realizovať buď v určenej bodovej alebo percentuálnej škále. Organizácia si môže  pre tieto účely vytvoriť vlastné pravidlá, poprípade môže akceptovať spôsoby kvantifikácie doporučované EFQM alebo ISO 9004:2000. […]

Model CAF Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Do finálnej podoby sa dostal v priebehu roku 1999 a začiatkom roku 2000. Je odporúčaný organizáciam verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj na pochopenie techník manažérstva kvality. Hlavným cieľom modelu CAF je poskytovať […]

Jedným z úplne nových typov systémových meraní v systémoch manažérstva  kvality budovaných podľa doporučení ISO 9004 je tzv. samohodnotenie (self-assessment). Skutočnosť, že sa tento typ merania objavil i v koncepcii ISO, svedčí o tom, že nové normy ISO 9000 skutočne preberajú mnoho z koncepcie TQM. V tejto koncepcii sa totiž zrodili tak ako základy samohodnotenia, tak aj rozpracovanie variatných prístupov k procesom […]

Model výnimočnosti EFQM predstavuje základný nástroj Európskej ceny za kvalitu a ako taký ho prevzala aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako nástroj hodnotenia súťaže Národná cena  Slovenskej republiky za kvalitu. Účasť v Národnej cene je najlepšou, aj keď nie jedinou príležitosťou podstúpiť nezávislú aplikáciu samohodnotenia v zmysle modelu EFQM. Prvoradým účelom je samohodnotenie firmy a získanie nezávislého pohľadu na firmu […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net