Posts Tagged procesný prístup

1. 6 základných prvkov integrovaného systému manažérstva a zatrieďte ich do PDCA cyklu.

0.1 Všeobecne Je potrebné, aby prijatie SMK bolo strategickým rozhodnutím vedenia. Návrh a zavedenie SMK v organizácii ovplyvňujú: jej prostredie, zmeny v tomto prostredí a riziká súvisiace s týmto prostredím meniace sa požiadavky osobitné ciele organizácie jej poskytované produkty jej používané procesy jej veľkosť a štruktúra Účelom normy nie je jednotné členenie SMK ani jednotný spôsob dokumentovania SMK. Požiadavky […]

Kvalita – základné pojmy – miera s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky. KVALITA =  SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK – splnenie požiadaviek zákazníka. Spokojnosť zákazníka – zákazníkom vnímaná úroveň, do akej  sa splnili jeho požiadavky. I keď sa nevyskytujú žiadne reklamácie, ešte to neznamená, že sa dosiahla spokojnosť zákazníkov. Zlepšovanie kvality je vecou všetkých zamestnancov a zahŕňa […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net