Posts Tagged priebeh auditu

Realizácia auditu predstavuje samotný výkon auditu na mieste, ktorý prebieha v troch krokoch: úvodné jednanie, zber informácií – samotná previerka, záverečné jednanie. Úvodné jednanie Audit zahajuje a vedie vedúci interný audítor. Účelom úvodného jednania je: predstaviť členov previerkovej skupiny, oboznámiť preverovaných s cieľom, náplňou a rozsahom interného auditu, poskytnúť stručný prehľad metód a postupov, ktoré […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net