Posts Tagged porucha

Opotrebenie je nežiadúca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva. Prejavuje sa odstraňovaním alebo premiestňovaním častíc hmoty z funkčného povrchu mechanickými účinkami (niekedy sprevádzanými i inými vplyvmi napr. chemickými, elektrochemickými). Podľa STN 01 5050 opotrebenie delíme: 1) ADHEZÍVNE OPOTREBENIE – je charakterizované […]

Opotrebenie je nežiadúca zmena povrchu alebo rozmerov tuhých telies spôsobená buď vzájomným pôsobením funkčných povrchov alebo funkčného povrchu a média, ktoré opotrebenie vyvoláva. Prejavuje sa odstraňovaním alebo premiestňovaním častíc hmoty z funkčného povrchu mechanickými účinkami (niekedy sprevádzanými i inými vplyvmi napr. chemickými, elektrochemickými).

Vznik poruchy podľa časového priebehu: náhla porucha postupná porucha občasná porucha Skúmajme závislosť sledovaného parametra m od času t. Pre zjednodušenie budeme predpokladať, že: m1 = mmax t.j. výrobok je v bezporuchovom stave, ak sledovaný parameter nehlesne pod hladinu m0. Podľa závislosti sledovaného parametra m od času t rozoznávame niekoľko charakteristických prípadov:

Predpokladajme, že schopnosť prevádzky výrobku je závislá od jedného parametra, ktorý je možné merať. Sledovaný parameter označme m. Parameter sa môže meniť v určitom intervale od mmin po mmax. Ak parametru m určíme hranice m0 a m1 mmin ≤ m0    …. m1 ≤ mmax tak, že výrobok s parametrom m, pre ktorý platí: m0 ≤ m […]

Porucha – jav, ktorý spočíva v ukončení schopnosti výrobku plniť požadovanú funkciu podľa technických podmienok. Kritérium poruchy – súhrn znakov, ktoré charakterizujú prechod vźrobku z bezporuchového stavu do stavu poruchového. O poruche hovoríme vtedy, ak výrobok stratí celkom schopnosť činnosti, ak prestane fungovať. Ak výrobok nestratí celkom schopnosť fungovať, nie je vždy všeobecne možné povedať, […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!