Posts Tagged politika kvality

Politika kvality Politika kvality je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných […]

Jednou z podmienok pre efektívne fungovanie vybudovaného systému manažérstva kvality je podpora systému vedením spoločnosti. Norma ISO 9001 priamo stanovuje požiadavky na vedenie organizácie, ktoré musí plniť. Medzi tieto patrí najmä stanovenie stratégie pre organizáciu, jasné definovanie zodpovednosti a právomocí pre zamestnancov organizácie a jednotlivé oddelenia, pravidelné sledovanie systému, hodnotenie a zabezpečenie jeho zlepšovania. 5.1 […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net