Posts Tagged plameň

Samovznietenie – plyn Proces okysličovania horľavých látok za určitých podmienok prechádza v horenie. Proces pomalej reakcie okysličovania, ktorá prechádza do prudkej reakcie horenia prechádza za podmienok, v dôsledku ktorých reakcie okysličovania získava možnosť samovoľne sa urýchľovať. Tento proces urýchľovania a okysličovania a jeho prechod v horenie nazývame samovznietenie. Samovznietenie môže byť: reťazové tepelné (väčšinou) T1 […]

Ak reagenty – látky, ktoré sa zúčastňujú spaľovacieho procesu nie sú primiešané pred vstupom do zóny horenia hovoríme o tzv. difúznom horení, preto sa miešaním paliva a okysličenia dosahuje difúzny proces. Priebeh plynného toku môže byť: laminárny (ustálený) turbulentný (vírivý pohyb) Počiatočný skupenský stav V závislosti od typu horenia (difúzne alebo s predmiešaním → kyslík+palivo) sa […]

Kyslík, ktorý je vo vzduchu sa zúčastňuje horenia, pri ktorom je v plynnom stave. Horľavé látky v čase oxidácie (zlučovania sa s kyslíkom) môžu byť v stave plynnom, tekutom a pevnom. Ak je horľavá látka plyn zložená z jednej plynnej fázy, horenie s kyslíkom nazývame homogénne horenie. Reagujúce látky pri tomto nemajú povrchové rozhranie, zmiešavajú […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net