Posts Tagged Paretova analýza

Zoradenie prvkov, na ktoré sa treba zamerať podľa ich dôležitosti, aby sa využili obmedzené zdroje na zvyšovanie kvality. Pareto analýza je založená na pravidle 20/80 – 20% príčin spôsobuje 80% výsledných efektov. Vilfredo Pareto – taliansky ekonóm: “80% bohatstva vlastní 20% ľudí”. Podstata: Hlavné množstvo, dôsledok je kumulované do malého množstva rozhodujúcich príčin. Umožňuje oddeliť […]

Frekvenčná tabuľka Histogram Vývojový diagram Korelačný diagram Ishikawa diagram Paretová analýza Regulačné diagramy Frekvenčná tabuľka Zaznamenáva výskyt nejakej hodnoty chyby: prípustná neprípustná voľba intervalov: 0,55 . n0,4 ≤ k ≤ 1,25 n0,4 Histogram Slúži na sledovanie výskytu rôznych hodnôt (najlepšie je normálne rozdelenie – Gaussova krivka) Histogram je najčastejšie používané grafické vyjadrenie absolútnej početnosti skúmaného […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net