Posts Tagged nakupovanie

7.4 Nakupovanie 7.4.1 Proces nakupovania Organizácia musí zabezpečiť, aby nakupovaný produkt  zodpovedal špecifikovaným požiadavkám pre nákup. Spôsob a rozsah preverovania dodávateľov a dodávok musí závisieť od vplyvu nakupovaných vstupov na následné realizačné procesy a na konečný produkt. Organizácia musí vykonávať hodnotenie a výber svojich dodávateľov podľa ich schopnosti dodávať produkty v súlade s požiadavkami organizácie.

Výnimka z plnenia požiadaviek normy ISO 9001 sú povolené len z tejto kapitoly (nemusia sa plniť všetky požiadavky tejto kapitoly), ak tieto výnimky neovplyvnia schopnosť organizácie a jej zodpovednosť poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných zákonných požiadaviek. 7.1 Plánovanie realizácie produktu Organizácia musí plánovať a vyvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net