Posts Tagged náhodná veličina

Spoľahlivosť – obecná vlastnosť výrobku plniť požadované funkcie počas určitej doby a za stanovených podmienok. Bližšie sa vyjdruje pomocou dielčích vlastností: 1. BEZPORUCHOVOSŤ – je to vlastnosť výrobku plniť požadované funkcie bez poruchy počas určitej doby a za stanovených podmienok. Touto vlastnosťou sa sleduje výskyt a vznik prvých porúch u výrobkov. Náhodná veličina (NV): doba […]

Charakteristiky náhodných veličín (NV), ktoré sa sledujú v obore spoľahlivosti podľa STN 01 01 03: NV môžu byť: doba do poruchy doba medzi poruchami doba opravy doba údržby Náhodné veličiny sa označujú τ (tau). Hodnota NV sa označuje t. τ→t Charakteristiky NV môžu byť: funkčné číselné

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net