Posts Tagged manažment kvality

Pojem TQM – Total Quality Management – Komplexné manažérstvo kvality sa začal používať už v 80. rokoch pre systémy celopodnikového riadenia kvality v japonských firmách. Postupne sa táto koncepcia rozpracovala v americkom prostredí a je dnes považovaná ako: filozofia manažérstva koncepcia TQM nie je viazaná normami a predpismi ako napr, koncepcia ISO je otvoreným systémom […]

Postupy správnej výrobnej praxe – GMP (Good Manufactoring Practise) – zabezpečenie kvality vo farmaceutických výrobách. Postupy správnej laboratórnej praxe – GLP (Good Laboratory Practise) – zabezpečenie kvality v laboratórnej praxi. ASME – štandardy pre oblasť ťažkého strojárstva. API – štandardy pre kvalitu produkcie olejárských trúbok. AQAP – smernice pre zabezpečenie kvality v rámci NATO. IRIS […]

Spokojný zákazník: kvalita, cena, včasnosť dodávok, spoľahlivosť, garancie, servis, bezpečnosť výrobku, vplyv na životné prostredie, motivácia, spolupráca Spokojní majitelia: zisk (prosperita a postavenie na trhu), profesionalita a lojálnosť (oddanosť) zamestnancov – istota a stabilita, podpora okolia (štát, región)

Faktory úspešnosti organizácie Koncepcie manažérstva kvality – podnikové štandardy Koncepcie manažérstva kvality – koncepcia na základe TQM Koncepcie manažérstva kvality – bližšie na báze ISO Ľudský faktor v kvalite, hlavné úlohy personálneho riadenia Výchovné programy, praktický výcvik, učiaca sa organizácia, krúžky kvality a formy motivácie zamestnancov Model EFQM Samohodnotenie Model CAF Kvantifikácia výsledkov hodnotenia Global 8D Balance […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie
 • Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!