Posts Tagged ľudské zdroje

Výchovné programy Účinnosť a forma výchovných programov ovplyvňujú vzťah zamestnancov ku kvalite, ich teoretické znalosti a ich praktické skúsenosti. Ishikawa: ,,Riadenie kvality začína a končí výchovou a vzdelávaním.” Základné nároky na efektívne výchovné programy: programy musia byť súčasťou personálneho manažérstva podniku, programy musia zahrňovať všetkých zamestnancov, programy musia byť určené pre rozdielne skupiny zamestnancov, programy […]

Riadenie ľudských zdrojov (personálny manažment) je neodmysliteľnou súčasťou celopodnikového riadenia a zohráva dôležitú úlohu práve s budovaním a rozvojom moderných systémov manažérstva kvality. Personálne riadenie v podniku sa musí zamerať na: Zaradenie správneho človeka na správne miesto, Optimálne využívanie pracovných síl  v podniku, Formovanie tímu, riadenie ľudí a zdravých medziľudských vzťahov, Personálny a sociálny rozvoj pracovníkov podniku. Hlavné úlohy personálneho […]

6.1 Zaistenie zdrojov Organizácia musí stanoviť a zaistiť zdroje potrebné pre: uplatňovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie účinnosti SMK zvyšovanie spokojnosti zákazníka splnením jeho požiadaviek 6.2 Ľudské zdroje 6.2.1 Všeobecne Pracovníci, ktorých činnosti ovplyvňujú spĺňanie požiadaviek na produkt, musia byť kompetentní na základe príslušného vzdelania (diplom, osvedčenie, cerifikát), prípravy (zaškolenie), zručnosti(napr. znalosť jazyka, práca s počítačom, […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net