Posts Tagged koncepcie manažérstva kvality

Táto koncepcia je založená na aplikácii požiadaviek definovaných v normách ISO 9000. Normy súboru ISO 9000 sú rešpektované aj politikou EÚ v oblasti posudzovania zhody, kde sa u mnohých produktov počíta i s certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 1987 – Medzinárodná organizácia pre normy ISO zverejnila sady noriem ISO – normy radu ISO 9000, ktoré prešli dvomi […]

Pojem TQM – Total Quality Management – Komplexné manažérstvo kvality sa začal používať už v 80. rokoch pre systémy celopodnikového riadenia kvality v japonských firmách. Postupne sa táto koncepcia rozpracovala v americkom prostredí a je dnes považovaná ako: filozofia manažérstva koncepcia TQM nie je viazaná normami a predpismi ako napr, koncepcia ISO je otvoreným systémom […]

Postupy správnej výrobnej praxe – GMP (Good Manufactoring Practise) – zabezpečenie kvality vo farmaceutických výrobách. Postupy správnej laboratórnej praxe – GLP (Good Laboratory Practise) – zabezpečenie kvality v laboratórnej praxi. ASME – štandardy pre oblasť ťažkého strojárstva. API – štandardy pre kvalitu produkcie olejárských trúbok. AQAP – smernice pre zabezpečenie kvality v rámci NATO. IRIS […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net