Posts Tagged integrovaný manažérsky systém IMS

Spôsob dokumentovania, preukazovania zhody v rámci individuálnych systémov (viacnásobné systémy manažérstva) nabádajú k integrácii viacerých individuálnych systémov do jedného integrovaného systému manažérstva. Kvalita (QMS – ISO 9000), Ochrana životného prostredia (EMS –ISO 14 000) a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (HSMS – ISO 18 000) Integrovať možno akékoľvek štandardizované systémy manažérstva (SM). Spôsobov ako tieto systémy integrovať […]

1. 6 základných prvkov integrovaného systému manažérstva a zatrieďte ich do PDCA cyklu.

0.1 Všeobecne Je potrebné, aby prijatie SMK bolo strategickým rozhodnutím vedenia. Návrh a zavedenie SMK v organizácii ovplyvňujú: jej prostredie, zmeny v tomto prostredí a riziká súvisiace s týmto prostredím meniace sa požiadavky osobitné ciele organizácie jej poskytované produkty jej používané procesy jej veľkosť a štruktúra Účelom normy nie je jednotné členenie SMK ani jednotný spôsob dokumentovania SMK. Požiadavky […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net