Posts Tagged horľavina

Horenie je zložitý dej založený na fyzikálno-chemických premenách prebiehajúcich v reakčnom pásme, doprevádzané uvoľňovaním tepla a svetla. Pre vznik horenia je potrebný zdroj, horľavina a okysličovadlo. 2 typy horenia: Spaľovanie – technický využiteľné horenie (získavanie tepla, energie, chemických produktov) – do reakčného priestoru je dávkované palivo a horľavina oddelene, alebo sa tesne pred reakčným pásmom […]

Vlastnosti horľavých zmesí pár a plynov so vzduchom C – zmes sa nám vznieti (túto hranicu nazývame dolná hranica vznietenia – DHV) Po bod E bude horieť (horná hranica vznietenia – HHV) D – bod kedy dostávame stechometrickú zmes (najlepší pomer horľaviny a vzduchu – 29,5-70,5) Oblasť B-C – vysoká koncentrácia vzduchu, malá koncentrácia horľaviny, zmes […]

Palivo – sú to tie látky, pri horení ktorých sa za ekonomicky a hygienicky prijateľných podmienok vyvinie veľké množstvo technicky upotrebiteľného tepla (účel mechanického pohybu). – drevo, uhlie, plyn, mazut… V pevných palivách sa nachádzajú prímesy zložené z oxidov – SiO2, CaO, Al2O5,… Popol → A[%] – čím viac popola, tým menej kvalitné palivo Palivo […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net