Posts Tagged FMEA

FMEA FMEA Štruktúra formulára pre FMEA analýzu závisí od rozhodnutia tímu implementujúceho FMEA alebo požiadaviek zákazníka. Ukazovateľ MR/P – miera rizika/priorita sa vypočíta:   MR/P = Vz * Vy * Od (< 150) (1) kde: Vz – význam dôsledku (následku) poruchy, Vy – pravdepodobnosť výskytu príčiny poruchy, Od – pravdepodobnosť odhalenia vzniknutej poruchy resp. príčiny […]

Charakteristika tejto metódy závisí od účelu jej aplikácie. Je možné ju členiť minimálne na dve oblasti využitia: štúdie porúch systémov, sledovanie potenciálnych chýb v procesoch.   Metóda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je induktívna metóda, ktorá bola vyvinutá pre potreby štúdie porúch v systémoch. Je možné ju aplikovať na rôzne systémy (elektrické, hydraulické, mechanické […]

Pre účely popisu tejto metódy je potrebné zadefinovať dva pojmy, a to: Porucha (Failure) – koniec schopnosti objektu vykonávať požadovanú funkciu (po poruche má objekt chybu, ktorá môže byť  čiastková alebo celková). Porucha je udalosť, chyba, stav. Chyba (Fault) – stav objektu charakterizovaný jeho neschopnosťou vykonávať požadovanú funkciu okrem neschopnosti z dôvodov preventívnej údržby alebo iných plánovaných činností alebo […]

FMEA analýza, Filozofie, stratégie, metódy,… Údržby a metódy TD. pozn. Na skúške vypracujete FMEA-u a navrhnete údržbu a TD na vybrané zariadenie. STIAHNI PREDNÁŠKY TU – zatiaľ nestíham vypracovať, takže tu je všetko, čo máme… sorry:) FMEA – 1 FMEA – 2 Hodnotenie rizika Ťaháčik: Technická diagnostika

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net