Posts Tagged dokumentácia SMK

Dokumentácia SMK musí obsahovať: dokumentované vyhlásenie politiky a cieľov kvality, príručku kvality, dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou (organizačné smernice, postupy, záznamy), dokumenty vrátane záznamov požadované organizáciou pre zaistenie efektívneho plánovania, prevádzky a riadenia potrebných procesov (napr. technologické postupy, bezpečnostné predpisy, interné smernice).

Audity kvality: Audit SMK Audit procesu Audit výrobku

Táto kapitola normy sa venuje najmä riadeniu dokumentov a záznamov, patrí medzi základné piliere systému manažérstva a pomáha udržiavať prehľad v dokumentácií firmy. 4.1 Všeobecné požiadavky Organizácia musí vytvoriť, dokumentovať, uplatňovať, udržovať a neustále zlepšovať SMK. Pre tento cieľ je potrebné: určiť procesy potrebné pre SMK a ich aplikáciu v organizácii (pozri 1.2) stanoviť poradie […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net