Posts Tagged Certifikácia

Faktory, ktoré ovplyvňujú SMK sú vnútorné a vonkajšie. Viete, že v centre pozornosti je zákazník – požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, noriem ap., ako aj poznanie požiadaviek a spokojnosti interných zákazníkov. Treba monitorovať vstupy do SMK, analyzovať, robiť korekcie a kontinuálne zlepšovať. Vyberiete si oblasť a prezentujete čo s tým. Pokyny obsahujú: Certifikačný orgán (požiadavky na cert.orgán) Proces auditovania (plánovanie auditu a priebeh […]

Preskúšanie výrobcov, výrobkov, postupov a personálu podľa európskych smerníc: I.  Smernica pre tlakové zariadenia 97/23/EG návrh a jeho preskúmanie preskúšanie typu stavebné a tlakové skúšky schválenie postupu zvárania skúšky zvarencov skúšky personálu pre nedeštrukčné metódy certifikácia

Certifikácia je osvedčenie zhody. Znamená, že tretia strana (nezávislý orgán) prehlási, že je zaručená zhoda identifikovaného výrobku, postupu alebo služby s predpísanou normou. Aby niekto mohol takéto osvedčenie vydať, musí tiež spĺňať určité kritériá, ktorých mieru zhody s prijatými predpismi posúdi tzv. akreditačný orgán Postup pri certifikácii manažérskych systémov Prvá etapa úvodného certifikačného auditu je […]

Certifikácia je osvedčenie zhody. Znamená, že tretia strana (nezávislý orgán) prehlási, že je zaručená zhoda identifikovaného výrobku, postupu alebo služby s predpísanou normou. Aby niekto mohol takéto osvedčenie vydať, musí tiež spĺňať určité kritériá, ktorých mieru zhody s prijatými predpismi posúdi tzv. akreditačný orgán. Akreditácia znamená uznanie spôsobilosti vykonávať určité skúšky a overenie zhody (t.j. […]

Táto európska norma ISO/IEC 17025:1999: Nahradila EN 45001:1989 Musela získať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo jej schválením najneskôr do novembra 2000. V SR vyšla v decembri 2000 Bola v roku 2005 revidovaná 17025:2005 (nadväznosť na ISO 9001:2000), slovenská národná norma do konca roka 2005 Je dôležitá aj z pohľadu ochrany spotrebiteľa

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net