Posts Tagged Audítor

Audítorský tím tvorí jeden alebo viacero audítorov, pričom jeden z nich je vedúcim. V audítorskom tíme môžu byť aj osoby, ktoré sa školia na audítorov a podľa potreby aj technickí experti. Technický expert je osoba, ktorá má špeciálne znalosti o predmete auditu. Audítorský tím môžu sprevádzať aj iné osoby ako pozorovatelia, ale nie sú jeho […]

Audítor – osoba s kompetentnosťou vykonávať audit. Audítorský tím – jeden alebo viacero audítorov vykonávajúcich audit a podľa potreby sprevádzaných technickými expertmi. Jeden audítor v audítorskom tíme je vymenovaný za vedúceho audítorského tímu. V audítorskom tíme môžu byť audítori, ktorí sa pripravujú na audítorskú činnosť. Technický expert – osoba, ktorá poskytuje špecifické poznatky alebo posudky audít. tímu […]

Audity kvality: Audit SMK Audit procesu Audit výrobku

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net