Stromový graf

Slúži na poznanie a riešenie detailov zložitých problémov so zámerom zistiť slabé miesta návrhov, ktoré by mohli viesť k neúspechu. Je tak isto zostavovaný v tíme. Možno využiť námety a vzájomný vzťahy z už vytvoreného afinitného diagramu alebo relačného diagramu.

Využitie:

Pri rozklade požiadavok zákazníka na konkrétne dielčie požiadavky, zobrazenie logickej štruktúry problému alebo pre systematické usporiadanie námetov získaných pri spracovaní afinitného diagramu či diagramu vzájomných vzťahov.

Postup:

 • Pomocou brainstromingu sa zhromaždia poznatky o tom, z čoho sa daný problém skladá
 • Usporiadanie poznatkov do podoby stromu podľa logickej a príčinnej súvislosti
 • Posúdiť správnosť a realizovateľnosť poznatkov a návrhov na riešenie a označiť ich

! – správne a uskutočniteľné
? – neisté a preto ďalej skúmať
0 – nesprávne a nerealizovateľné a preto sa zamieta

 Počet komentárov: 1 k téme “Stromový graf”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte tieto nástroje kvality: Afinitný diagram, Relačný diagram, Stromový graf. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net