Sieťový graf

Sieťová graf sa používa na určenie všetkých činností a ich nadväznosti, potrebných na dosiahnutie vyžadovanej úrovne kvality produkčných procesov a produktov.

Sieťový graf je vhodný nástroj pre stanovenie optimálneho harmonogramu priebehu zložitých činností a ich následné monitorovanie.

Spracovaním sieťového grafu sa získajú dôležité podklady pre stanovenie vhodných opatrení pre skrátenie celkovej doby trvania činnosti, pre rýchle posúdenie vplyvu oneskorenia jednotlivých činností na časový harmonogram apod.

Najznámejšou a najpoužívanejšou metódou využívajúcu sieťový graf je metóda kritickej cesty (CPM – Critical Path Method).

Využitie

 • plánovaní projektov (vývoj nových produktov, zlepšovanie kvality, zavádzanie SMK)
 • definovaní a modelovaní procesov,
 • identifikácii slabých miest a kritickej cesty.

Postup zostrojenia sieťového grafu:

1. Definuje sa proces, ktorý bude treba analyzovať. (1)

2. Vytvorí sa zoznam činností, ktoré treba uskutočniť a zapíše sa na samostatné lístky. (2)

3. Lístky sa umiestnia v postupnosti za sebou a vedľa seba (3) podľa odpovede na otázky:

 • Ktorá činnosť musí byť uskutočnená pred započatím skúmanej činnosti?
 • Ktorá činnosť sa dá robiť počas trvania skúmanej činnosti?
 • Uskutoční sa odhad trvania každej činnosti podľa pravidla:

4. Odhadované doby trvania sa zapíšu na lístky. (4)

5. Pre každú vetvu sa postupne vypočítajú doby trvania (5):

 • V smere od započatia procesu sa vypočítajú najskoršie možné termíny začiatkov jednotlivých činností.
 • V smere od ukončenia procesu k jeho započatiu sa odčítaním vypočítajú najneskoršie možné začiatky jednotlivých činností.

6. Zistí sa kritická cesta, umiestni sa do konkrétneho kalendárneho obdobia a v celej sieťovej analýze sa tieto termíny zaznamenajú.

Postup zostrojenia sieťového grafu

Výhody

 • Určuje kritickú cestu riešenia
 • Umožňuje plánovanie času riešenia
 • Používa sa predovšetkým pri riešeniach veľkého rozsahu

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net