Rozhodovací diagram

Rozhodovací diagram sa nazýva aj ako diagram preventívneho rozhodovania a označuje sa aj skratkou PDPC (Process Decision Program Chart). Slúži na zvládnutie takých vplyvov, ktoré sa dajú ťažko predvídať – tým spôsobom, že sa vopred určia možné reakcie. Základní myšlienkový postup je u tohto nástroja v princípe rovnaký ako u metódy FMEA procesu.

 

Je určitou nadstavbou ku stromovému diagramu. K už vypracovanému stromovému diagramu sa hľadajú všetky možné situácie, ktoré by mohli nastať. Diagram sa spracováva v tíme a za pomocí brainstormingu sa hľadajú odpovede na otázky:

 • Aké problémy môžu v priebehu procesu nastať?
 • Aké preventívne opatrenia zaviesť k minimalizácii týchto problémov?

 

Odpovede na tieto otázky sa zapisujú vpravo do okien stromového diagramu a doplní sa šípkami smerujúcimi k príslušným činnostiam. Na odlíšenie od pôvodných okien stromového diagramu by sa odpovede mali ohraničiť iným tvarom, napr. „oblakom“

Rozhodovací diagram

Možný postup:

– Výber procesu z matice kritických faktorov a procesov
– Zostavenie stromového diagramu procesu
– Výber jednej vetvy stromového diagramu
– Uskutočnenie brainstormingu a FMEA analýzy za účelom definovania možných problémov
– Vyriešenie opatrení na zvládnutie problémov

Rozhodovací diagram sa používa na:
– riadenie procesov pri vzniku technických problémov
– odhaľovanie akýchkoľvek možných chýb a problémov
– vypracovanie opatrení proti vzniku problémov

Výhody

– Navádza vopred rozmýšľať nad možnými reakciami
– Rozvíja predvídavosť
– Umožňuje včasné rozhodovanie

 Počet komentárov: 1 k téme “Rozhodovací diagram”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte tieto nástroje kvality: Maticový diagram, Maticová tabuľka, Sieťový graf, Rozhodovací diagram. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net