Procesný prístup

Proces – súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy.

Postup – špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu.

 • Horizontálne procesy – predchádzajú naprieč organizáciou (napr.spracovanie objednávky).
 • Vertikálne procesy – patria k funkčným oblastiam podniku (napr.plánovanie výroby).
 • Individuálne procesy – vykonávajú ich jednotlivý operátori (zváranie, sústruženie).

Manažérstvo procesov (ISO TS 16949) - manažovať – riadiť podnikové procesy

1. všetky procesy

2. organizačné štruktúry

3. zdroje

4. úrovne vzťahov

Manažérstvo procesov – prednosti

 • Orientácia na tvorbu hodnoty,
 • Orientácia podľa výsledkov získaných z meraní ukazovateľov procesu,
 • Zvyšovanie efektivity procesov,
 • Nový impulz pre aktivity zlepšovania,
 • Určenie prioritných procesov vychádza z podnikových cieľov,
 • Intenzívnejšie zapojenie pracovníkov menovaním zodpovedných za proces a zostavením procesných tímov.

Manažérstvo procesov

 • Identifikácia procesov – mapa procesov
 • Identifikácia vlastnícka procesu – stanovenie zodpovedností a právomocí,
 • Identifikácia vlastníkov dielčích procesov (stanovenie zodpovednosti a právomocí),
 • Identifikácia operátorov procesov (stanovenie zodpovednosti a právomocí),
 • Popis procesu,
 • Definovanie vstupov a výstupov,
 • Definovanie vzájomného pôsobenia a rozhraní,
 • Definovanie ukazovateľov.

Druhy procesov

druhy procesov

 • Manažérske – prvky podnikového vedenia alebo rozhodnutia vedenia podniku(ciele, investície, vývoj produktu, IA, NO/PO…
 • Hlavné procesy – základné procesy – norma:realizačný proces. Činnosti slúžiace k tvorbe pridanej hodnoty (predaj, konštrukcia, príprava výroby,…)
 • Vedľajšie procesy/pomocné procesy – norma:podproces. Podpora hlavného procesu – nevytvárajú pridanú hodnotu (nákup, metrológia, personalistika, údržba,…)

 

 Počet komentárov: 1 k téme “Procesný prístup”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Procesný prístup […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net