Preventívna a prediktívna údržba

ISO / TS

Organizácia musí určiť zariadenia kľúčových procesov, poskytnúť zdroje pre údržbu strojov a zariadení a vybudovať účinný systém plánovanej preventívnej údržby.

Systém musí zahrnúť aspoň:

 • Činnosti plánovanej údržby
 • Balenie a konzervácia zariadení, nástrojov a meradiel
 • Dostupnosť náhradných dielov pre kľúčové výrobné zariadenia
 • Dokumentovanie, hodnotenie a zlepšovanie cieľov údržby

Preventívna údržba

Sa vykonávaná vopred v stanovených intervaloch alebo v súlade s predpísanými kritériami, určená na zníženie pravdepodobnosti vzniku poruchy alebo obmedzenie funkčnosti položky.

Procesy preventívnej údržby – PM, majú byť od začiatku plánované, ešte pred akoukoľvek poruchou, ktorá by sa mohla objaviť na základe skúsenosti podobných technických systémov. Potom, po získaní výsledkov z nápravnej údržby, čo sú záznamy poruchy, je čas na vyvinutie druhej verzie PM.

Prediktívna údržba

ISO/TS

Organizácia musí využívať metódy prediktívnej údržby pre neustále zlepšovanie efektívnosti a účinnosti výrobného zariadenia

Prediktívna údržba: činnosti založené na údajoch z procesu, ktorých cieľom je zabrániť problémom pri údržbe a to predikciou možných priebehov porúch

Je založená na priebežnom monitorovaní aktuálneho technického stavu. Zameraná na predikciu poruchy a na včasný zásah na základe aktuálneho technického stavu stroja tak, aby sa predišlo vzniku poruchy alebo zhoršeniu stavu stroja, dostatočne dlho pred katastrofickým výpadkom zariadenia. Rozhodujúce je využitie metód technickej diagnostiky. Pomocou nich sa zisťujú poškodené časti stroja, odhaduje sa zostatková životnosť.

 Počet komentárov: 1 k téme “Preventívna a prediktívna údržba”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Preventívna a prediktívna údržba […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net