Preskúmanie manažmentom (vstup do preskúmania)

5.6 Preskúmanie manažmentom

5.6.1 všeobecne

Vrcholové vedenie musí v plánovaných intervaloch preskúmavať  SMK organizácie s ohľadom na : trvalú vhodnosť, primeranosť a efektívnosť.

Preskúmanie musí zahrnúť posúdenie príležitosti: – na zlepšovanie SMK, – potrebu zmien SMK vrátane politiky a cieľov kvality.

MUSIA sa udržiavať záznamy z preskúmania manažmentom.

5.6.1.1.  Dosiahnutá úroveň SMK

Toto preskúmanie je podstatnou súčasťou procesu neustáleho zlepšovania a MUSÍ obsahovať:   -všetky požiadavky SMK, – trendy vývoja výkonnosti (procesov, SMK)

Súčasťou preskúmania manažmentom musí byť :

 • monitorovanie cieľov kvality,
 • pravidelné predkladanie správ
 • vyhodnocovanie nákladov na nedostatočnú kvalitu.

Dosiahnuté výsledky sa musia zaznamenávať aby sa poskytol dôkaz o dosiahnutí:

 • cieľov kvality špecifikovaných v podnikateľskom pláne
 • spokojnosť zákazníka s dodaným produktom

 

5.6.2 Vstup do preskúmania

Vstup do preskúmania manažmentom musí obsahovať informácie týkajúce sa:

 1. výsledkov z auditov
 2. spätných väzieb od zákazníkov
 3. výkonnosti procesov a zhody produktov
 4. stavu preventívnych a nápravných opatrení
 5. opatrení z predchádzajúcich preskúmaní SMK vedením
 6. naplánovaných zmien ktoré mohli ovplyvniť SMK
 7. odporúčaní na zlepšenie

Dodatok ISO/TS

 1. zahŕňať analýzu skutočných a možných porúch produktu vo fáze jeho užitia a ich vplyvu na kvalitu, bezpečnosť alebo živ. prostredie

 

 Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net