Požiadavky normy ISO 19011 (Návod na auditovanie systémov manažérstva) + kompletná norma STN EN ISO 19011:2003 na stiahnutie

ISO 19011 poskytuje návod na:

 • manažérstvo programov auditu, realizáciu interných a externých auditov SMK
 • a/alebo systémov environmentálneho manažérstva,
 • ako aj na kompetentnosť a hodnotenie audítorov.
 • Je určená na používanie širokým okruhom potenciálnych záujemcov vrátane audítorov, organizácií zavádzajúcich SMK a/alebo systémy environmentálneho manažérstva, organizácií, ktoré chcú realizovať  interné a externé audity SMK a/alebo systému environmentálneho manažérstva zo zmluvných dôvodov, a organizácií angažovaných v certifikácii a príprave audítorov, v certifikácii/registrácii systémov manažérstva, v akreditácii alebo normalizácii pri posudzovaní zhody.
 • Túto medzinárodnú normu možno v zásade použiť aj na iné druhy auditu za predpokladu, že sa v takýchto prípadoch osobitná pozornosť venuje určeniu potrebnej kompetentnosti členov audítorského tímu.
 • Zámerom bolo, aby návod v tejto medzinárodnej norme bol flexibilný. Jeho používanie sa môže líšiť podľa veľkosti, charakteru a zložitosti auditovaných organizácií, ako aj podľa cieľov a predmetov realizovaných auditov.

V orámovaných častiach textu tejto medzinárodnej normy sa ako praktická pomôcka ponúkajú doplnkový návod alebo príklady konkrétnych problémov. V niektorých prípadoch majú podporiť používanie tejto medzinárodnej normy v malých organizáciách.

V 4. kapitole sa opisujú zásady auditovania. Tieto zásady používateľovi pomáhajú zhodnotiť základný charakter auditovania a sú nevyhnutným úvodom ku kapitolám 5, 6 a 7.

5. kapitola poskytuje návod na manažérstvo programov auditu a pokrýva také aspekty, ako je priraďova-nie zodpovednosti za manažérstvo programov auditu, formuláciu cieľov programov auditu, koordináciu činností auditu a poskytnutie dostatočných zdrojov pre audítorský tím.

6. kapitola poskytuje návod na realizáciu auditov systému manažérstva kvality a/alebo systémov envi-ronmentálneho manažérstva vrátane výberu audítorských tímov.

7. kapitola poskytuje návod na potrebnú kompetentnosť audítora a opisuje proces hodnotenia audítora.

Ak sa systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva zavádzajú spoločne, závisí od rozhodnutia používateľa tejto medzinárodnej normy, či sa audity systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva realizujú oddelene alebo spoločne.

STIAHNUŤ STN EN ISO 19011:2003Počet komentárov: 1 k téme “Požiadavky normy ISO 19011 (Návod na auditovanie systémov manažérstva) + kompletná norma STN EN ISO 19011:2003 na stiahnutie”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Priblížte požiadavky normy ISO 19 011 (Návod na auditovanie systémov manažérstva). […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net