Organizácia a kvalita produkcie – faktory stability

Spokojný zákazník – kvalita, cena, včasnosť dodávok, spoľahlivosť, garancie, servis, bezpečnosť výrobku, vplyv na životné prostredie, motivácia, spolupráca

Spokojný majiteľ:

Zisk (prosperita a postavenie na trhu), profesionalita a lojálnosť (oddanosť) zamestnancov – istota a stabilita, podpora okolia (štát, región)

Spokojný zamestnanci:

Mzda, prac. prostredie a podmienky, možnosť sebarealizácie, vzťahy vo firme, uznanie výcvik, motivácia, hodnoty firmy, istota, bezpečnosť a hygiena, environment, služby, sociálna politika, mimo pracovné podmienky ( relax, rodina).

Spokojné okolie:

Štát , dane, odvody, environment, región (odvody, podpora spolupráca, charita), dodávatelia (spolupráca, istota, garancie), veritelia (plnenie lehôt splátok, tvorba zdrojov).

Charakteristika organizácie

Definícia organizácie (platí pre používanie noriem systému manažérstva kvality):

Skupina pracovníkov s usporiadanou zodpovednosťou, právomocou a s usporiadanými vzťahmi, ako je spoločnosť, združenie, firma, podnik, inštitúcia, charita, samostatný obchodník, asociácia alebo ich časť a kombinácia, registrovaná alebo neregistrovaná, verejná alebo súkromná, ktorá má vlastnú funkciu a správu.

V konkurenčnom prostredí ich postupne vystriedajú iné, nové a lepšie organizácie. Tieto sa tvoria v týchto prípadoch:

1. Keď sa objavujú na trhu neuspokojené známe potreby.

2. Keď vznikajú na trhu nové, predtým neznáme potreby.

3. Keď sa vyvíjajú nové technológie.

Organizácia, jej poslanie a ciele

Organizácie nevznikajú samovoľne, ale sa o to musia dosledne pričiniť podnikavi ľudia. Tito ľudia vystihnú potreby trhu a dôverujúc svojim schopnostiam založia vhodnu organizaciu. Ešte výraznejšia je angažovanosť ľudí pri zakladaní organizácie vtedy, keď nadaní jednotlivci pracujú na vzniku nových technológii a na základe svojho odborného poznania sa rozhodnú založiť firmu alebo lepšiu organizáciu.

Organizácia je pojem, ktorý sa v teórii i praxi uplatňuje trojakým spôsobom:

1. Organizácia sa chápe ako relatívne trvale usporiadanie celku alebo jeho časti. Vyjadruje sa tým spôsob jeho usporiadania, jeho vlastnosti a prípadne aj miera usporiadanosti ako opak neurčitosti.

2. V druhom prípade sa organizácia chápe ako fyzický objekt, či inštitúcia, ktorá je zámerne vytvorená v procese vývoja deľby prace.

3. Niekedy sa termín organizácia používa aj namiesto slova organizovanie, pod ktorým sa rozumie subor postupne uplatňovaných usporiadaných činností.

 Počet komentárov: 1 k téme “Organizácia a kvalita produkcie – faktory stability”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Organizácia a kvalita produkcie  – faktory stability […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net