Model výnimočnosti EFQM

Model výnimočnosti EFQM predstavuje základný nástroj Európskej ceny za kvalitu a ako taký ho prevzala aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako nástroj hodnotenia súťaže Národná cena  Slovenskej republiky za kvalitu. Účasť v Národnej cene je najlepšou, aj keď nie jedinou príležitosťou podstúpiť nezávislú aplikáciu samohodnotenia v zmysle modelu EFQM.

Prvoradým účelom je samohodnotenie firmy a získanie nezávislého pohľadu na firmu a jej fungovanie.

Často sa model výnimočnosti  EFQM neprávom dostáva do polohy akéjsi náhrady normy ISO radu 9001. Firmy so zavedenými systémami manažérstva kvality v zmysle ISO 9001 majú všetky predpoklady na to, aby spĺňali aj požiadavky výnimočnosti, na ktorých stavia práve model výnimočnosti  EFQM. Nie všetky firmy so zavedenými systémami manažérstva kvality a certifikované v zmysle požiadaviek ISO noriem musia byť automaticky firmami excelentnými.

EFQM (European Foundation for Qaulity Management) – Europská nadácia pre manažérstvo kvality ako majiteľ obchodnej značky a vlastník modelu výnimočnosti EFQM a organizátor Európskej ceny za kvalitu rozlišuje tri základné stupne aplikácie modelu.

 • 1. stupeň – zaviazaný k výnimočnosti (Commited to Excellence) – Ide o organizácie, ktoré sú na začiatku svojej cesty k úspešnosti. V porovnaní s druhým a tretím stupňom sú v tomto prípade prístupy a metódy menej náročné. Dôraz je kladený na pomoc pochopiť dobre súčasnú úroveň výkonnosti a stanoviť priority pre zlepšovanie. Proces získania tohto ocenenia pozostáva z dvoch krokov. Prvý krok zahrňuje používanie EFQM uznávaných metodík samohodnotenia pomocou zjednodušeného dotazníka, ktorého základ tvorí 9 kritérii modelu. Výsledok samohodnotenia bude pre firmu prínosom v možnosti stanoviť si priority pre zlepšovanie výkonnosti a v ich realizácii pomocou definovaných projektov. Druhý krok vyžaduje preukázanie externému hodnotiteľovi EFQM, do akej miery boli programy zlepšovania v organizácii zavedené. Hodnotí sa použitím 9 kritérii modelu výnimočnosti a zjednodušenou verziou hodnotiaceho systému RADAR. Výsledkom bude buď certifikát ocenenia „Committed to Excellence“, alebo spätná správa o tom, v čom sa organizácia potrebuje  zlepšiť pred ďalšou prihláškou do programu „Committed to Excellence“.
 • 2. stupeň – uznaný za výnimočný (Recognised to Excellence) – Tento program oceňuje dosiahnuté výsledky organizácie v zavádzaní modelu výnimočnosti. Prihlášky účastníkov sú založené na modelu výnimočnosti EFQM a zjednodušenom prihlasovaciom dokumente. Všetky organizácie, ktorých prihlasovací dokument dosiahol pri hodnotení nezávislými hodnotiteľmi úroveň 400 a viac bodov podľa hodnotenia systému  RADAR, obdržia certifikát ocenenia výkonnosti v modelu výnimočnosti. Metodika hodnotenia poskytne organizácii potrebný pohľad z vonku, overujúci súčasnú úroveň manažmentu a dosiahnutých výsledkov vo všetkých činnostiach organizácie prostredníctvom skúsených nezávislých hodnotiteľov.
 • 3. stupeň – Európska cena za kvalitu (EQA) – Európska cena za kvalitu podobne ako vyššie uvedené programy je otvorená ako členom EFQM, tak aj nečlenským organizáciam z celej Európy, a to podnikateľským organizáciam aj verejným službám bez ohľadu na ich veľkosť alebo odbor činnosti. EQA má v súčasnosti už niekoľkoročnú tradíciu. Ocenenie Európskou cenou za kvalitu za dosiahnutie svetovej úrovne kvality predstavuje kľúčovú motiváciu pre mnoho európskych organizácii.

Základná schéma modelu výnimočnosti sa opiera o tri základné piliere TQM:

 • ľudia (integrácia všetkých zamestnancov),
 • procesy (neustále zlepšovanie procesov),
 • výsledky (dosiahnutie najlepších výsledkov).

EFQM - model výnimočnostiPočet komentárov: 1 k téme “Model výnimočnosti EFQM”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Model EFQM […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!