Model CAF

Model CAF Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Do finálnej podoby sa dostal v priebehu roku 1999 a začiatkom roku 2000. Je odporúčaný organizáciam verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj na pochopenie techník manažérstva kvality.

Hlavným cieľom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept samohodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy, známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality  (Common Assessment Framework).

ŠTRUKTÚRA CAF

Podobne ako model výnimočnosti EFQM aj tento model obsahuje 9 kritérií:

 • 5 kritérií predpokladov
 • 4 kritériá výsledkov

Každé z  kritérií obsahuje niekoľko subkritérií, ktoré odzrkadľujú, na čo sa treba v danom kritériu zamerať.

Celkovo model CAF tvorí 28 subkritérií.

Štruktúra modelu CAF

VÝSLEDOK SAMOHODNOTENIA

Najdôležitejším výsledkom samohodnotenia sú:

 • zistenie najväčších nedostatkov organizácie
 • určenie priorít pri zlepšovaní tých oblastí, kde je to potrebné

Samohodnotenie sa stáva účinným až vtedy, keď sa pretransformuje do konkrétnych činov a projektov zlepšovania.

Samohodnotenie podľa modelu CAF je začiatkom strategického a systematického rozvoja kvality vlastnej organizácie. Spomínaný model umožňuje získať celkový prehľad o najdôležitejších predpokladoch a výsledkoch organizácie a ich vzájomnej náväznosti. Tým sa vytvára priestor  na proces učenia sa, ktorý dopomôže organizácii napredovať, dosiahnúť vyšší stupeň rozvoja. Cesta k trvalému zlepšovaniu je nepretržitý proces. Zmenené podmienky a nové možnosti vyvolávajú potrebu vynakladať väčšie úsilie na zlepšovanie výsledkov. Cesta ku kvalite je charakterizovaná tým, že organizácia v pravidelných intervaloch (napr. ročných, alebo dvojročných) uskutočňuje celkové samohodnotenie predpokladov. Tým dosiahne organizácia systematický a strategický základ pre ďalší rozvoj činností a napredovanie na svojej ceste.Počet komentárov: 1 k téme “Model CAF”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Model CAF […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!