Metóda Global 8D

Metóda Global 8D je účinná metóda, ktorá sa používa tam, kde sa objaví problém, ktorého príčina je neznáma a kde je nutné riešiť problém čo najrýchlejšie, najúčinnejšie a pritom ochrániť zákazníka od nežiaducich dôsledkov.

Proces G8D hľadá definíciu a pochopenie problému. Môže taktiež meniť  systémy, takže problém a iné jemu podobné problémy môžu byť chránené pred opätovným výskytom.

Jednotlive kroky:

 • D0 - Príprava pre proces G8D
 • D1 – Založenie tímu
 • D2 – Popis problému
 • D3 – Návrh dočasných nápravných opatrení
 • D4 – Definovanie a verifikácia príčin a bodu úniku
 • D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení
 • D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení
 • D7 – Prevencia výskytu
 • D8 – Uznanie tímových a individuálnych príspevkov

8D report – dokument so štrukturovanou formou; praktický a jednoduchý formulár – je nástrojom komplexného riešenia problému.Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!