Maticový diagram (Matrix diagram)

Maticový diagram je uskutočňovaný cez analýzu maticových údajov. Tá je zameraná na porovnávanie rôznych variant charakterizovaných určitými kritériami. Nasleduje výber najvhodnejšej varianty. Variantmi môžu byť výrobky, dodávatelia a pod.

Táto analýza je potrebná vždy vtedy, ak chceme:
– zisťovať segmenty trhu
– skúmať postupné viacnásobné premenné
– usporiadať údaje zo zhlukov
– odhaľovať skryté štruktúry

Podstata

Do grafu sa okrem veľkosti charakteristiky prislúchajúcej na použitej stupnici vyznačuje veľkosťou značky, napr. krúžku aj váha, ktorú tejto charakteristike prisudzujeme z inej príčiny, napr. podielu na trhu.

matrix diagram

Výhody

Tento nástroj sa používa predovšetkým pri lokalizácii výskytu
– Dobrý grafický nástroj rozšírujúci predstavivosť
– Aj napriek tomu, že je nazvaný ako Maticový diagram, nie vždy musí byť jeho zobrazenie vyjadrené maticou – môže byť v tvare mapy, glóbusu.

 Počet komentárov: 1 k téme “Maticový diagram (Matrix diagram)”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] tieto nástroje kvality: Maticový diagram, Maticová tabuľka, Sieťový graf, Rozhodovací […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net