Maticová tabuľka

Maticová tabuľka slúži na hľadanie vzájomných súvislostí a vzťahov medzi dvoma a viacerými faktormi resp. oblasťami problému. Je základným nástrojom metódy QFD. Najčastejšie sa používajú maticová tabuľky tvaru „L“. Existujú aj ďalšie tvary, ako napr. „T“,“Y“ alebo „X“, ktoré sú kombináciami niekoľkých tabuliek tvaru „L“.

Postup:

Príčiny sa zapíšu do záhlavia jednotlivých stĺpcov a riadkov. Každé pole v diagrame predstavuje súvislosť medzi danými príčinami. Pomocou tímu sa analyzujú a ohodnotia miery vzájomných súvislosti a do tabuľky sa do patričných polí zapíšu predom určené grafické symboly, či číselné ohodnotenia miery súvislosti. Najčastejšie sa rozlišujú štyri úrovne vzťahov: silná závislosť, priemerná závislosť, slabá závislosť a nezávislosť.

Príklad: matica tvaru L (AxB)

Tabuľka tvaru „L“ je dvojrozmerná tabuľka, ktorá môže zobrazovať napr. vzájomné súvislosti medzi zákazníkmi a vlastnosťami výrobku, medzi vlastnosťami výrobku a vlastnosťami dielov, medzi vlastnosťami dielov a parametrami procesov, pridelenie zodpovednosti za pridelené činnosti (matica zodpovednosti), atď.

Maticová tabuľka

 Počet komentárov: 1 k téme “Maticová tabuľka”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] tieto nástroje kvality: Maticový diagram, Maticová tabuľka, Sieťový graf, Rozhodovací […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net