Ľudský faktor v kvalite, hlavné úlohy personálneho riadenia

Riadenie ľudských zdrojov (personálny manažment) je neodmysliteľnou súčasťou celopodnikového riadenia a zohráva dôležitú úlohu práve s budovaním a rozvojom moderných systémov manažérstva kvality.

Personálne riadenie v podniku sa musí zamerať na:

 • Zaradenie správneho človeka na správne miesto,
 • Optimálne využívanie pracovných síl  v podniku,
 • Formovanie tímu, riadenie ľudí a zdravých medziľudských vzťahov,
 • Personálny a sociálny rozvoj pracovníkov podniku.

Hlavné úlohy personálneho riadenia

 • Zaisťovať, aby organizácia dodržala všetky zákony v oblasti práce, zamestnávania ľudí a ľudských práv
 • Prevádzať analýzu pracovných miest, za účelom stanovenia potrieb v oblasti práce
 • Rozmiesťovať pracovníkov, aby boli optimálne využité ich pracovné schopnosti a vedomosti
 • Vzdelávať a trénovať pracovníkov pre požiadavky kladené pre dané pracovné miesto a aby  pracovníci boli pripravený pre prípadnú zmenu pracovného miesta v rámci podniku.
 • Vytvárať a presadzovať vhodné systémy hodnotenia pracovníkov
 • Vytvárať programy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vytvárať systémy podnikovej sociálnej práce
 • Zaisťovať fungovanie personálneho informačného systému, tzn. vytvárať , aktualizovať a uchovávať dokumenty týkajúce sa jednotlivých zamestnancov, spracovávať štatistiky a analýzy, zisťovať názory a postoje zamestnancov k aktuálnym problémom v podniku a zaistenia spätnej väzby


Počet komentárov: 2 k téme “Ľudský faktor v kvalite, hlavné úlohy personálneho riadenia”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Ľudský faktor v kvalite, hlavné úlohy personálneho riadenia […]

 2. Marek:

  ako študujúci kvalitár veľmi oceňujem tento web. Je tu totiž skoro všetko v elektronickej podobe! vďaka

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!