Koncepcie manažérstva kvality – na báze ISO

Táto koncepcia je založená na aplikácii požiadaviek definovaných v normách ISO 9000. Normy súboru ISO 9000 sú rešpektované aj politikou EÚ v oblasti posudzovania zhody, kde sa u mnohých produktov počíta i s certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000

1987 – Medzinárodná organizácia pre normy ISO zverejnila sady noriem ISO – normy radu ISO 9000, ktoré prešli dvomi revíziami 1994, 2000.

Charakteristické črty normy radu ISO 9000:

 • normy majú univerzálny charakter, sú aplikované vo výrobných organizáciách aj v organizáciách poskytujúce služby bez ohľadu na ich veľkosť,
 • normy nie sú záväzné, ale len doporučujúce,
 • normy sú len súborom minimálnych požiadaviek, ktoré by mali byť  vo firmách zavedené,
 • celá koncepcia ISO musí byť chapaná ako začiatok cesty ku trvalej kvalite.

Normy:

 • STN EN ISO 9000:2009 – Systém manažérstva kvality. Základy a slovník pojmov
 • STN EN ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality. Požiadavky
 • STN EN ISO 9004:2001 – Systém manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti

Úzko súvisiaca norma:

 • STN EN ISO 19011 – Návod na auditovanie systému manažérstva kvality alebo systému enviromentálneho

Celá koncepcia ISO musí byť chápaná ako začiatok cesty ku trvalej kvalite. 8 princípov systému manažérstva kvality:

 1. Orientácia na zákazníka – plniť požiadavky zákazníka (to, čo je efektívne pre zákazníka, ale aj pre nás)
 2. Vedenie – presadzovať jednotnosť účelu, smeru a interného prostredia organizácie, vytvárať prostredie pre plné zapojenie pracovníkov na dosahovaní cieľov
 3. Zapojenie pracovníkov – využívanie schopností pracovníkov v čo najväčší prospech organizácie
 4. Procesne orientovaný prístup – za účelom účinnejšieho dosiahnutia požadovaného výsledku riadiť súvisiace zdroje a činnosti ako proces
 5. Systémovo orientovaný prístup k manažérstvu – identifikovanie, porovnanie a riadenie systému vzájomne súvisiacich procesov zameraných na daný cieľ
 6. Neustále zlepšovanie – neustále zlepšovanie ako prvotný cieľ
 7. Rozhodovanie na základe faktov – za účelom zefektívnenia založiť rozhodovanie na základe logickej a nie intuitívnej analýzy údajov a informácií
 8. Vzájomne výhodné dodávateľské vzťahy – za účelom zlepšovania schopnosti organizácie a jej dodávateľov tvoriť hodnoty, zaviesť vzájomne výhodné vzťahy


Počet komentárov: 1 k téme “Koncepcie manažérstva kvality – na báze ISO”

 1. Kvalita produkcie » Okruhy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Koncepcie manažérstva kvality – bližšie na báze ISO […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!