Frekvenčná tabuľka

Zaznamenáva výskyt nejakej hodnoty. Je určená k systematickému zhromažďovaniu údajov potrebných pre zlepšovanie a riadenie kvality. Zhromaždené údaje sú základným pre hodnotenie súčasného stavu procesov a pre stanovenie smeru ďalšieho zlepšovania. Kontrolné tabuľky nemusia mať vždy len papierovú podobu, ale môžu byť spracované aj v elektronickej podobe.

Vzorec na stanovenie intervalov:

0,55 . n0,4 ≤ k ≤ 1,25 n0,4

Namerané hodnoty sa spracujú do frekvenčnej tabuľky z ktorej už vidieť početnosť nameraných hodnôt v jednotlivých intervaloch.

Frekvenčná tabuľka

Následne z frekvenčnej tabuľky sa formou stĺpcového grafu alebo v inej názornej podobe zvykne zakresliť histogram.

 Počet komentárov: 1 k téme “Frekvenčná tabuľka”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte tieto nástroje kvality: Ishikawa diagram, Korelačný diagram, Pareto diagram, Frekvenčná tabuľka. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!