Fáza činností po audite z pohľadu audítorského tímu

Zodpovednosť preverovateľov:

 • Audítorská skupina má uskutočniť rokovanie s vedením preverovaného a so zamestnancami, zodpovednými za príslušné činnosti. Účelom tohoto rokovania je:
 • Zabezpečiť, aby výsledky auditu boli pochopené
 • Odstrániť nedorozumenia
 • Poukázať na náhodný charakter auditu – pripomenutie skutočnosti, že audit preveruje len náhodne vybratú časť činností a že teda môžu existovať problémy, ktoré neboli počas auditu zaznamenané
 • Oboznámiť preverovaného  s obsahom správy z auditu (protokolom) a pozitívnym prínosom auditu
 • Vykonať celkové závery
 • Poďakovať preverovanému za vytvorenie podmienok

 Počet komentárov: 1 k téme “Fáza činností po audite z pohľadu audítorského tímu”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Popíšte fázu činnosti po audite z pohľadu audítorského tímu. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net