Delenie auditov kvality

Druhy auditov:

Audit – systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu.

Druhy auditov

Typ 1

1. Audit prvej strany

Interný audit vykonávaný vo vlastnej organizácii, vlastnými (alebo externými) pracovníkmi pre zistenie, či SMK:

 • zodpovedá plánovaným opatreniam, požiadavkám normy a požiadavkám stanoveným organizáciou
 • sa efektívne zaviedol a či sa udržiava

2. Audit druhej strany – externý audit

Externý audit – audit kupujúceho (alebo zákazníka) u predávajúceho alebo možného predávajúceho.

TYP 1  – ak náš zákazník audituje nás (oni nás)

TYP 2 –  ak my auditujeme nášho existujúceho alebo potenciálneho dodávateľa (my ich)

Ciele auditu:

 • Získať dôveru v dodávateľa.
 • Znížiť možnosť rizika nekvalitnej dodávky.
 • Určiť, či dodávateľ rozumie svojim zodpovednostiam.
 • Rozšíriť svoj rozsah pochopenia, riadenia a kontroly nad výrobkom.
 • Zistiť úroveň informačnej bezpečnosti u dodávateľa.

3. Audit treťou stranou – externý audit (nezávislá organizácia)

Audit za účelom schválenia SMK. Audítor a auditovaný nemajú taký zmluvný vzťah ako predávajúci a kupujúci. Akreditovaný certifikačný orgán

Audit dokumentácie – vykonávaný na stanovenie, či je dokumentácia SMK v zhode s požiadavkami a s príslušnou normou. Predstavuje iba jednu zo základných činností, ktoré tvoria celkový audit SMK.

Audit implementácie – vykonávaný voči požiadavkám špecifických postupov stanoviť stupeň zavedenia a efektívnosti postupov.

 Počet komentárov: 1 k téme “Delenie auditov kvality”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Uveďte delenie auditov kvality. […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net