Definujte zvláštne znaky (charakteristiky)

Zvláštne znaky

Organizácia musí identifikovať zvláštne znaky a:

 • zahrnúť všetky zvláštne znaky do plánov kontroly a riadenia,
 • dodržiavať výklad a značky špecifikované zákazníkom,
 • identifikovať dokumenty pre riadenie procesu (výkresy, FMEA, plán kontroly a riadenia).

Zvláštne znaky môžu zahŕňať znaky produktu a parametre procesov.

7.2.1.1. Zvláštne znaky určené zákazníkom

Požiadavky zákazníka na označovanie, dokumentovanie a riadenie zvláštnych znakov musí organizácia dodržať. K zvláštnym znakom môžu patriť znaky produktu a parametre procesu, napr.:

 • Rozmery
 • Materiál
 • Vzhľad
 • Výkon

§ – znaky produktu alebo parametre procesu, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť produktu alebo dodržanie zákonných predpisov.

“znak kľúča” – znaky produktu alebo parametre procesu, ktoré ovplyvňujú licovanie/funkciu produktu alebo ktoré sú z iných dôvodov, ako sú požiadavky zákazníka, riadené a ktoré sa musia dokumentovať.

Bez symbolu- znaky produktu alebo parametre procesu s predpokladaným rozptylom, u ktorého nie je pravdepodobné, že podstatne ovplyvní bezpečnosť produktu, zhodu, licovanie, …

Všetky zvláštne znaky musia byť obsiahnuté v plánoch kontroly a riadenia.

 Počet komentárov: 1 k téme “Definujte zvláštne znaky (charakteristiky)”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Definujte zvláštne znaky (charakteristiky) […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net