Archive for the Enviromentálne inžinierstvo Category

Strojárstvo a životné prostredie Strojárstvo, prístroje, energia, výrobné strojné zariadenia predstavujú technické prostriedky pomocou, ktorých človek využíva prírodné zdroje energie a suroviny, dopravuje materiály a osoby, chráni a upravuje ŽP, získava a rozširuje informácie. Z hľadiska účinkov v ŽP rozlišujeme 3 kategórie strojných zariadení: Strojné zariadenia, ktoré mechanickým účinkami, produkciou odpadových látok a odpadovej energie pôsobia ako zdroje znehodnocovania a znečisťovania ŽP. Špecifické strojné […]

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net