Balance score card

Metrika BSC sa používa na to, aby sa jasnejšie definovali strategické predstavy ako rast, spokojnosť zákazníka a kvalita. Kartička (scorecard) s presným popisom podnikovej stratégie potom slúži ako organizačný rámec pre manažérske rozhodnutia.

Metóda Balanced Scorecard (BCS) transformuje víziu a poslanie firmy do strategických smerov, cieľov a ich metrík, ktoré sú organizované do 4 perspektív:

 • Finančná perspektíva – zameriava sa na to, ako sa podnik má pozicionovať, ak chce byť atraktívny pre investorov i majiteľov. Pre ziskovo orientovanú organizáciu je toto aspoň v teórii hlavným dôvodom existencie podniku.
 • Zákaznícka perspektíva – Ak chce podnik dosiahnuť tieto finančné ciele, musí poskytovať zákazníkovi nejakú hodnotu, za ktorú je zákazník ochotný zaplatiť toľko, koľko podnik potrebuje. Preto sa zákaznícka dimenzia BSC sústreďuje na to, ako pozicionovať produkty podniku tak, aby sa dosahovala táto vnímaná hodnota.
 • Interné procesy – Na naplnenie cieľov v zákazníckej dimenzii musí mať podnik niektoré vynikajúce interné procesy. Týmito sa zaoberá procesná dimenzia BSC.
 • Učenie a rast – A nakoniec, ak chce podnik v svojich procesoch vynikať, musí si vytvoriť potrebnú infraštruktúru a ľudský kapitál, ktorý ich bude zabezpečovať. Tým sa zapodieva dimenzia učenia a rastu.

Keď si podnik stanoví ciele pre každú z týchto dimenzií, treba si tieto ciele dať do vzájomných príčinno-následkových súvislostí. Tieto súvislosti tvoria základ pre to, čo označíte a budete komunikovať smerom k svojim podriadeným ako stratégiu.

Balance ScoreCard

Úžitok zo zavedenia Balanced ScoreCard je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

 • BSC pomôže zacieliť kritické faktory na stratégiu a síce na všetkých úrovniach vašej spoločnosti.
 • BSC sprostredkováva manažmentu rozsiahly obraz o obchodnej činnosti.
 • Metóda BSC zjednodušuje komunikáciu a porozumenie obchodných cieľov a stratégií na všetkých úrovniach spoločnosti.
 • Návrh BSC umožňuje strategickú spätnú väzbu a vzdelávanie.


Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)
  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!