Audítor, audítorský tím, technický expert, klient auditu, ciele auditu, zistenie z auditu

Audítor – osoba s kompetentnosťou vykonávať audit.

Audítorský tím – jeden alebo viacero audítorov vykonávajúcich audit a podľa potreby sprevádzaných technickými expertmi.

 • Jeden audítor v audítorskom tíme je vymenovaný za vedúceho audítorského tímu.
 • V audítorskom tíme môžu byť audítori, ktorí sa pripravujú na audítorskú činnosť.

Technický expert – osoba, ktorá poskytuje špecifické poznatky alebo posudky audít. tímu

 • Špecifické poznatky alebo posudky sú také, ktoré sa týkajú organizácie, procesu alebo činnosti, ktoré sa majú auditovať, ako aj jazyka alebo kultúrneho prostredia.
 • Technický expert nepôsobí ako audítor v audítorskom tíme.

Klient auditu – organizácia alebo osoba požadujúca audit. Klient auditu môže byť auditovaná organizácia alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá má predpisové alebo zmluvné právo vyžadovať audit.

Ciele auditu

 • stanovenie miery zhody SMK so špecifikovanými požiadavkami
 • potvrdenie účinnosti a efektívnosti zavedeného SMK z hľadiska splnenia cieľov stanovených vrcholovým vedením
 • určenie zhody s požiadavkami v regulovanej oblasti ( napr. plnenie zákonných opatrení, noriem a predpisov )
 • zabezpečenie funkčnosti SMK, vrátane stanovenia požiadaviek zákazníka na SMK
 • meranie výkonnosti organizácie a stanovenie požiadaviek na zvýšenie efektívnosti SMK
 • zistenie stavu prípravy SMK k certifikácii
 • identifikácia oblastí pre potenciálne zlepšovanie SMK, prevenciu a systematické predchádzanie nezhodám

Zistenia auditu – výsledky vyhodnotenia zozbieraných dôkazov auditu (3.3) v porovnaní s kritériami auditu (3.2)

 Počet komentárov: 1 k téme “Audítor, audítorský tím, technický expert, klient auditu, ciele auditu, zistenie z auditu”

 1. Kvalita produkcie » TÉMY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY – TUKE – KBAKP – Inžinierstvo kvality produkcie – 2010/2011 | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - roz:

  […] Vysvetlite pojmy – audítor, audítorský tím, technický expert, klient auditu, ciele auditu… […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • Tnx.net