1. Predmet normy – všeobecne, aplikácia

1.1 Všeobecne

Norma stanovuje požiadavky na SMK, ktorým organizácia:

 • preukazuje svoju spôsobilosť trvalo poskytovať zhodné produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, použiteľné požiadavky predpisov a legislatívne požiadavky.
 • usiluje sa o zabezpečovanie spokojnosti zákazníkov efektívnym aplikovaním SMK, vrátane procesov jeho neustáleho zlepšovania, zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.

V tejto medzinárodnej norme sa termín produkt používa iba na produkty určené pre zákazníka alebo požadované zákazníkom, akýkoľvek určený výstup, ktorý je výsledkom z procesov realizácie produktu.

Požiadavky predpisov a legislatívne požiadavky môžeme považovať za zákonné požiadavky.

1.2 Aplikácia

Požiadavky normy majú všeobecný charakter a sú použiteľné vo všetkých organizáciách, bez ohľadu na:

 • druh
 • veľkosť
 • poskytované produkty

Ak charakter organizácie alebo jej produktu nedovoľuje aplikovať niektorú požiadavku (niektoré požiadavky) tejto medzinárodnej normy, možno ju (ich) zvážiť ako výnimku.

Ak sa urobia výnimky, nemožno deklarovať zhodu s touto medzinárodnou normou, iba ak sa tieto výnimky obmedzia na požiadavky z kapitoly 7 a ak neovplyvňujú schopnosť organizácie alebo jej zodpovednosť poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľné zákonné a úradné požiadavky.

Požiadavky, ktoré bývajú najčastejšie vynechané:

 • návrh a vývoj (čl.7.3) – ak organizácia nezodpovedá za vývoj produktov, ktoré poskytuje
 • identifikovateľnosť a sledovateľnosť – požiadavky tohto článku môžu byť zúžené, ak nie sú špecifikované požiadavky na sledovateľnosť produktov organizácie
 • majetok zákazníka (čl. 7.5.4) – ak organizácia nevyužíva majetok zákazníka vo svojich produktoch, alebo v procesoch realizácie produktu (ak zákazník zabezpečuje vývoj produktu, môžu byť informácie o výsledku vývoja považované za poskytnutie duševného vlastníctva zákazníka a narábanie s nimi musí byť zahrnuté v systéme manažérstva kvality)
 • riadenie meracích a monitorovacích zariadení (čl. 7.6) – ak organizácia nepotrebuje žiadne monitorovacie a meracie zariadenia na preukázanie zhody produktu (napr. organizácie poskytujúce služby)
Počet komentárov: 1 k téme “1. Predmet normy – všeobecne, aplikácia”

 1. Kvalita produkcie » Kvalita produkcie – témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] 1. Predmet normy – všeobecne, aplikácia […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   
 • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž…
  • 2. Projektovanie výrobných systémov rojektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský ústav technickej normalizácie

 • tnx.net


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!